ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ.

Η  VSFCLIMA  αρωγός όπως πάντα σε ανάγκες του κλάδου μας , πρόσφερε αφιλοκερδώς κλιματιστικά μηχανήματα στο Τμήμα τεχνιτών Ψυκτικών Πολεμικού Ναυτικού Ναύσταθμου Σαλαμίνας ,τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση εγκαταστάσεων  διαβίωσης προσωπικού ΨυκτικώνLanguage »