Μηχανήματα Καθαρισμού Αέρα.

Εγκαταστάσεις για επαγγελματικούς χώρους.

μηχανήματα-καθαρισμού-αέρα

VisionAir BlueLine MicrobeFree Global.

Με τεχνολογία αιχμής για φιλτράρισμα του αέρα από σκόνη, επιβλαβή αέρια, δυσάρεστες οσμές και εξόντωση ιών, μικροβίων και βα- κτηριδίων που αιωρούνται στον αέρα.

Με την Πιστοποίηση του Ολλανδικού Επιστημονικού Φορέα ΤΝΟ και του Φινλανδικού Ερευνητικού Κέντρου VTT για την καταπολέ- μηση του ιού SARS-CoV-2 και άλλων ιών και βακτηριδίων.

Μονάδα Φίλτρανσης.

Η μονάδα φίλτρανσης περιέχει ένα πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού αέρα που αποτελείται από τέσσερα στάδια:

Στάδιο 1:

Πρόφιλτρο (Pre filter) Συγκρατεί τα μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης και ρύπων, όπως τρίχες και στερεά σωματίδια που αιω- ρούνται.

Στάδιο 2:

Φίλτρο Hepa (HM filter) Συγκρατεί έως και 99,95% των παθογόνων σωματιδίων έως 0,1 micron που είναι υπεύθυνα για τη διασπορά ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του αέρα.

Στάδιο 3:

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (AC filter) Απορροφά δυσάρεστες οσμές και δύσοσμα αέρια.

Στάδιο 4:

Φίλτρο Ιόντων (Silver Ion filter) και λαμπτήρες UVC. Αποστείρωση του αέρα με εξόντωση των εναπομεινάντων αιωρού- μενων ιών και βακτηριδίων.

Δυνατότητες προγραμματισμού.

Τα μηχανήματα VisionAir BlueLine μπορούν να προγραμματιστούν από την ενσωματωμένη οθόνη αφής ή από το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται.

✓ Επιλογή ταχύτητας του ανεμιστήρα.

✓ Προεπιλογή ωρών λειτουργίας.

✓ Επιλογή πλήρους λειτουργίας ή αθόρυβης και οικονομικής λειτουργίας.

✓ Αυτόματη εκκίνηση με αισθητήριο παρουσίας ατόμου στο χώρο.

Εφαρμογές.

Τα επιβλαβή αιωρούμενα σωματίδια υπάρχουν σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Η χρήση μηχανημάτων κα- θαρισμού αέρα με μικροβιοκτόνα φίλτρα είναι επιβεβλημένη ειδικά σε χώρους παροχών υγείας, κλινικές, ιατρεία, οδοντιατρεία αλλά και σε παιδικούς σταθμούς και χώρους συνάθροισης ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

VisionAir 1

που καλύπτει όγκο χώρου έως:

200m3

VisionAir 2

που καλύπτει όγκο χώρου έως:

400m3

Και οι δύο τύποι μπορούν με τις κατάλληλες βάσεις στήριξης να τοποθετηθούν σε τοίχο, σε οροφή ή σε ψευδοροφή. Το VisionAir 1 με κατάλληλη βάση γίνεται τροχήλατη συσκευή δαπέδου. Στη σειρά VisionAir Blueline περιλαμβάνονται επιπλέον τέσσερις τύποι με μοναδικούς συνδυασμούς φίλτρων, ώστε να αντιμετωπίζονται οι διάφορες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης:

Μάθετε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.