Παράδοση συστημάτων κλιματισμού σε υπερπολυτελή Βίλλα στα Αστέρια Γλυφάδας. Το έργο παραδόθηκε με πλήρη επιτυχία με ειδικές συνθήκες και προδιαγραφές.Language »