Αντλία Θερμότητας.

Η αντλία θερμότητας έχει ήδη εδραιωθεί ως τον οικονομικότερο τρόπο θέρμανσης και ψύξης για ένα κτίριο σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε εσωτερικές μονάδες (σώματα, fan coil, ενδοδαπέδια). Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια σε μεγάλες εφαρμογές κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη). Την τελευταία 5ετία έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εξέλιξη μικρότερων μοντέλων για οικιακές και ημι-επαγγελματικές εφαρμογές. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προπάθειας είναι εντυπωσιακά όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας που πετυχαίνεται με τη χρήση τέτοιων συστημάτων σε συνδυασμό με τα απολύτως λογικά επίπεδα αρχικού κόστους επένδυσης και ελάχιστης συντήρησης.

Πως δουλεύει η αντλία θερμότητας;

Η βασική αρχή λειτουργίας είναι ότι αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον (3kW) και με μία μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (1kW) παράγει τη θέρμανση ή τη ψύξη (4kW) που αποδίδεται στο χώρο.

3kW δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον + 1kW ηλεκτρική ενέργεια = 4kW θερμική απόδοση.

Είναι δυνατόν να είναι το ρεύμα φθηνότερο από το πετρέλαιο;

Ναι είναι. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αποδιδόμενη θερμική ενέργεια της αντλίας θερμότητας δεν είναι όση η απορροφούμενη ηλεκτρική ή λιγότερη όπως συμβαίνει στην περίπτωση άλλων συστημάτων όπως:

Λέβητας πετρελαίου με σώματα ή ενδοδαπέδια(Συντελ.Απόδ.=0,8).
Ο ηλεκτρικός λέβητας (Συντελ. Απόδ.=1,0).
Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση (Συντελ. Απόδ.=1,0)
Θερμοπομποί και θερμοσυσσωρευτές (Συντελ. Απόδ.=1,0).

Στην περίπτωση της αντλίας θερμότητας, όπως αναλύθηκε και παραπάνω, χρειάζεται ένα ποσοστό (περίπου 25%) σε ηλεκτρική ενέργεια και η υπόλοιπη ενέργεια (θερμική) αντλείται από το περιβάλλον. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται κάθε φορά από το θερμικό βαθμό απόδοσης της αντλίας θερμότητας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο πιστοποιημένος ονομαστικός βαθμός απόδοσης (COP) μιας σύγχρονης αντλίας θερμότητας για να θεωρείται σύστημα ήπιας μορφής ενέργειας θα πρέπει να είναι COP>3.2, επίσης για να είναι Κλάση Α θα πρέπει να είναι COP>4.0.

Γιατί προωθείται παγκοσμίως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας;

Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως σε μια κατοικία αφορά τη Θέρμανση και την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο) είναι η βασική πηγή πρωτογενούς ενέργειας αυτών των καταναλώσεων σε μια κατοικία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη συγκέντρωση κατανάλωσης πετρελαίου σε συγκεκριμένα σημεία (βλέπε εργοστάσια ΔΕΗ) με στόχο:

Τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου της κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και τη δυνατότητα μείωσης αυτή με συγκεκριμένες επεμβάσεις.
Τον έλεγχο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και τη μείωση αυτών.
Καλύτερη πρόβλεψη και ένταξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα και με το στόχο του πρωτοκόλλου του Κιότο 20-20-20.

Τι είναι το 20-20-20;

Είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020 για:

Μείωση 20% εκπομπών CO2
20% του Ενεργειακού Ισοζυγίου από ΑΠΕ
Αύξηση 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συστημάτων με αντλία θερμότητας;

Ευκολία εγκατάστασης.
χαμηλό λειτουργικό κόστος.
δεν εκπέμπονται καυσαέρια (δεν απαιτείται καμινάδα)
χαμηλά επίπεδα θορύβου.
χαμηλό κόστος συντήρησης (όπως συντηρείτε το κλιματιστικό σας μηχάνημα).
Αξιόπιστο, φιλικό προς το χρήστη.
Δεν χρειάζεστε λεβητοστάσιο για την εγκατάστασή της. Εξωτερική τοποθέτηση.
Χαμηλό κόστος εγκατάστασης συγκριτικά με ένα λέβητα.
Η κατανάλωση ενέργειας δεν εξαρτάται από την καλή ρύθμιση κατά τη συντήρηση.

Ποια τα μειονεκτήματα των συστημάτων με αντλία θερμότητας;

Μειωμένη απόδοση σε ακραίες συνθήκες (θερμοκρασίες κάτω του μηδενός)
Υψηλότερο αρχικό κόστος κτήσης.

Τι εφαρμογές μπορούν να προκύψουν με χρήση αντλίας θερμότητας;

  • Σύστημα θέρμανσης με κλασικά σώματα
  • Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού
  • Σύστημα θέρμανσης και ψύξης με Fan coil
  • Σύστημα θέρμανσης με κλασικά σώματα και ψύξης με Fan coil

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης κατά τη λειτουργία. Επιπλέον μπορούν στα παραπάνω συστήματα να ενσωματωθούν ηλιακοί συλλέκτες για επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας.

Πόσο είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης;

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το μέσο κόστος εγκατάστασης ενός κεντρικού συστήματος κλιματισμού κυμαίνεται από 4.000€~8.000€, έναντι 3.000~4.000€ ενός κεντρικού συστήματος θέρμανσης, μπορεί το διαφορικό κόστος επένδυσης να αποσβεστεί σε 2~3 έτη από την οικονομία λειτουργίας της αντλίας θερμότητας. Τα παραπάνω αποτελέσματα βελτιώνονται αισθητά όταν ένα τέτοιο σύστημα λειτουργεί σε περιοχή με μεγαλύτερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος όπως οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

Μπορώ να ενσωματώσω μία αντλία θερμότητας σε υφιστάμενο σύστημα με λέβητα;

Ναι. Σε υπάρχουσες κατοικίες (μονοκατοικίες, διαμερίσματα ή πολυκατοικίες), που έχουν ήδη εγκατασταθεί λέβητες αερίου ή πετρελαίου, η αντλία θερμότητας, μπορεί να συνδυαστεί με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης, και να καλύψει με βελτιστοποιημένο τρόπο τις ανάγκες θέρμανσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι ο λέβητας μπορεί είτε να χρησιμοποιείται μόνο ως ενισχυτική – δευτερεύουσα πηγή, κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών τον χειμώνα είτε να αποξηλωθεί.

Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο διαδεδομένες οι αντλίες θερμότητας;

Τα τελευταία χρόνια επιβλήθηκε η εξέλιξη των συμπιεστών και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα (standard) που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κατοικίες και τον κτιριακό κλάδο γενικότερα. Το αδύνατό τους σημείο ήταν η μειωμένη τους απόδοση. Αυτό όμως έχει λυθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας Inverter. Χάρη στην ευελιξία λειτουργίας των εξελιγμένων κινητήρων του συμπιεστή και των ανεμιστήρων σε μεταβαλλόμενο εύρος στροφών επιτυγχάνεται:

η μέγιστη απόδοση του συστήματος,
η βελτιωμένη θερμική άνεση στους κλιματιζόμενους χώρους και ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση.

Πόση εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται;

Με βάση την σημερινή τιμολογιακή πολιτική των ενεργειακών αγαθών, (ΔΕΗ, ΕΠΑ, Πετρέλαιο) η Carrier N.A. Ευρώπης σύγκρινε το κόστος λειτουργίας μιας κατοικίας 100 τετρ. μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η περίοδος λειτουργίας της κατοικίας για τους 5 χειμερινούς μήνες από Νοέμβριο έως Μάρτιο, με 18ώρη ημερήσια λειτουργία και χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 7°C ~ -5°C.

Εξετάστηκαν 3 διαφορετικά συστήματα θέρμανσης:

1. Αντλία Θερμότητας Αέρα – Αέρα με τεχνολογία Inverter.
2. Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα φυσικού αερίου.
3. Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα πετρελαίου.

Tα αποτελέσματα δείχνουν την σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας των αντλιών θερμότητας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Να σημειωθεί ότι η χρηματική μείωση είναι μεγαλύτερη (της τάξεως του 60%) από την ενεργειακή λόγω του νέου τιμολογίου της ΔΕΗ το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που περιγράφηκαν παραπάνω.

Μιλήστε με έναν εκπροσωπό μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για όποια απορία έχετε και ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.